Artikel Krant van West Vlaanderen 2023

WIELERCLUB GEROWI BESTAAT AL 55 JAAR, MAAR ...

 "We voelen ons heel jong"

In 1968 werd WTC Gerowi eerder bij toeval opgericht door drie vrienden, maar inmiddels is de club levendiger dan ooit en vierde afgelopen zaterdag haar 55-jarig bestaan. Door een doorgedreven verjon­ging in het bestuur werd de toekomst veilig gesteld.


De bestuurswissel moet de toekomst van de club garanderen. We zien Bertrand Vermeersch, Etienne Spriet, Eddy Boldens, Robert Vandevoorde, Veronique Raedt, Christa Popelier, Sara Dinneweth, Frederik Francois, Steve Haneca en Roland Desmet. Niels Debruyne en Jan Ghyselinck ontbreken op de foto.
(zie afbeelding blok)

DOOR JAN GOOSSENS

In 1968 besloten de drie vrienden Germain Houttekier, Roger Joye, die destijds fietsenmaker was en Willy Claeys samen wat fietsritjes te maken.
Ze vroegen af en toe eens wat vrienden om eens mee te rijden en omdat ze al snel met om en bij de twintig waren, besloten ze een club op te richten.
Als naam werd gekozen voor Gerowi, een combinatie van de voorletters in hun drie voornamen.
Roger werd de eerste voorzitter. Na hem kwamen Willy Vanhalewijn en Maarten Devriese.
Op 2 oktober 2007 besloten Eddy Boldens,Roland Desmet, Christa Popelier, Etienne Spriet en Bertrand Vermeersch de bestuursploeg met voorzitter Lucien Brouckaert en bestuursleden Joan Geurs, Roger Joye en Paul Debrouwere te vervoegen.

Enkele jaren later gaf Lu­cien de fakkel als voorzitter door aan Joan, die hem later op zijn beurt doorgaf aan Robert Vandevoorde., die tot voor kort de voor­zittershamer hanteerde.

VERJONGING

"Robert, die in de winter vaak in Spanje verblijft, gaf al een poosje aan dat het tijd werd om op zoek te gaan naar een nieuwe voorzit­ter", vertelt Roland Desmet ons. "Aangezien we met het bestuur al een tijdje besloten hadden voor de weg van de verjonging te kie­zen, zou het ideaal zijn een jonge voorzitter aan te stellen. Frederik Francois (43) maakte al zo'n ne­gen jaar deel uit van ons bestuur en werd bereid gevonden Robert op te volgen als voorzitter. Hij werd geflankeerd door Steve Ha­neca (44), die de taak van
pen­ningmeester op zich nam, en Jan
Ghyselinck (35), die allebei ook al zes jaar deel uitmaakten van het bestuur. Zij besloten op zoek te gaan naar een verdere verjonging van het bestuur, en met succes. Recent traden Veronique Raedt (47), Niels Debruyne (31) en Sara Dinneweth (30) toe tot het bstuur, waardoor de leiding weer voor heel wat jaren in goede han­den is. Het huidige bestuur, dat sinds 2007 aan het roer stond, zet dan ook met veel vertrouwen een stap achteruit."

SAMEN UIT, SAMEN THUIS

"Met het vorige bestuur wilden we de club een nieuw elan te ge­ven en ik ben van mening dat we daar toch wel in geslaagd zijn,onder andere door een mooi prgramma uit te werken.Zo werd er eerst enkel op zondagmorgen gereden. Dat is nu nog zo, maar inmiddels in drie groepen.
Op vraag van een aantal dames werden de zaterdagritten toegevoegd zodat ze samen met de mannen zouden kunnen rijden en waarbij het tempo wat lager ligt. De insteek is hier vooral "samen uit, samen thuis". Let op, dat principe geldt voor alle ritten, maar op zondag ligt het tempo wel wat hoger.
We beperken ons zeker niet tot enkel de weekendritten, maar door de jaren heen werden ook heel wat clubuitstappen gedaan. Denken we maar aan de verleng­de weekends naar Lanklaar en Kinrooi, die door iedereen zeer geapprecieerd werden. We orga­niseerden inmiddels ook  21 edities van onze Gerowirit, waar telkens veel wielerliefhebbers op af komen. We kijken ook buiten onze gemeentegrenzen, want in samenwerking met Tielt Sportief organiseren we om beurten een dag waarop twee ritten gereden worden aan twee specifieke snel­heden. Met de gemeente hebben we al samengewerkt voor de ­ Seniorendag."

LOURDESREIZEN

"Hoogtepunten waren natuurlijk ook onze Lourdesreizen. In 1999 besloten we voor het eerst een fietsreis naar Lourdes te organise­ren. Zonder gps of smart Phone was dat nog een hele onderne­ming. Elf leden reden toen op ze­ven dagen naar het Franse bede­vaartsoord. In 2009 werd de reis nogmaals gemaakt en met het huidige bestuur deden we dit nog eens over in 2017. Wij zijn steeds blijven evolueren, blijven zoeken naar nieuwe initiatieven en acti­viteiten om onze !eden te verwen­nen en tevreden te stellen en we zijn er van overtuigd dat het nieu­we bestuur dat ook zal doen. We voelen ons jong."

Wie interesse heeft in de wer­king van de club, kan een mail sturen naar gerowipittem@out­look.com of een bezoekje brengen aan www.gerowi.be.