Update 18 mei Corona virus

Hallo Gerowietje,

Ieder van ons heeft ondertussen vernomen dat er een aantal zaken en dit vooral voor de wielertoeristen op 18 mei 2020 zal veranderen.

Wij hebben eerst in “petit comité” deze maatregel besproken en daarna overlegd met het totale bestuur via berichtgeving.

Wat is er voorgelegd via de veiligheidsraad :

               -er kan vanaf 18 mei gefietst worden met 20 personen

               -de “social distancing” blijft behouden zijnde 1,5 m afstand

               -attent zijn voor niezen, hoesten en snuiten van de neus is “not done

               -je moet dus een zakdoek bij hebben om dit euvel te vermijden

               -er dient 1 baankapitein te zijn die verantwoordelijk is voor de groep om zich te gedragen       conform de opgelegde norm en de route die wordt uitgestippeld

Als bestuur willen we onze verantwoordelijkheid nemen maar gezien  het grote risico:

               -rekening houdend met ons “ouder” publiek dat een “risico publiek” is

               -rekening houdend dat het onmogelijk is om  met een groep van 20 man te rijden en de “social distancing” te bewaren

               -rekening houdend met de opgelegde verantwoordelijkheid van de baankapitein

Stellen we het volgende voor:

               -er is de maatregel dat er kan gereden worden en we laten jullie vrij in jullie keuze, maar als bestuur nemen wij daarin geen verantwoordelijkheid en opteren wij voor de “gezondheid” in plaats van de “fun”

               -wel laten we aan jullie leden de keuze om te rijden maar met dien verstande:

                              -groepjes van 6 tot maximum 10 omdat het dan beter is om de “social distancing” te bewaren zijnde 1,5 m afstand

                              -binnen de groep  is er een verantwoordelijke  “baankapitiein of coach”  die zal worden aangeduid door de groep (hij of zij)         

                              -hij of zij houdt het lijstje bij wie er samen heeft gereden zodat het mogelijk is voor de    “tracing”

                              -“tracing” is belangrijk indien er iemand al dan niet besmet zou geraken

                              -na iedere rit is het goed dat het lijstje met deelnemers wordt door gestuurd naar rolanddesmet54@telenet.be      

                              -met Steve is er telefonisch afgesproken ,dat als hij mee rijdt, de verantwoordelijkheid zal nemen en zal bepalen hoe groot de groep is waarmee er gereden wordt

                              -vertrekuren blijven hetzelfde en dit zowel voor zondag-als zaterdagrijders die wensen te rijden

Als bestuur vinden wij het veiliger om de maatregel van 8 juni af te wachten omdat we dan al een beter zicht zullen hebben hoe de periode van 18 mei tot 8 juni is verlopen qua besmettingen.

We willen niemand remmen in zijn ontspanning maar we zijn er van overtuigd dat we ons gezond verstand moeten gebruiken.

Te snel inhaken op dit voorstel van 18 mei kan de “fun” voor later bederven.

Als er nog vragen zijn stuur dan een berichtje.

Zorg goed voor jezelf en elkaar en samen kunnen we het, als we onze verantwoordelijkheid nemen.

Het bestuur