Update 9 juni (VBR bericht)

Hallo Gerowietje,

Als bestuur hebben we ook nog eens ons oor te luister gelegd bij de VBR. (dinsdag 9 juni)

Onderstaand bericht hebben wij terug gekregen  en dit is hetgene wat vanaf 8 juni van toepassing is.

We hebben begrip voor mensen die het anders zouden willen zien, maar ook wij als bestuur moeten onze verantwoordelijkheid nemen.

Het belangrijkste is dat we aan onszelf denken maar ook aan de ander.

“Kom uit uw kot, maar doe niet te zot” en met respect voor de huidige maatregels.

Met vriendelijke groeten.

Het bestuur

 

Van: mail@vbr-vlaanderen.be [mailto:mail@vbr-vlaanderen.be]
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 21:31
Aan: rosa.vincent@telenet.be
Onderwerp: VBR-Nieuwsbrief

 

 

VBR - VLAANDEREN

NIEUWSBRIEF

Corona maatregelen FASE 2

9 juni 2020


Beste VBR-clubs en leden,

Op vraag van een aantal clubs en leden hierbij  de richtlijnen, die sinds 13 en 14 mei van toepassing zijn aangevuld met een paar versoepelingen.

1) onderstaande maatregelen van 13 en 14 mei  blijven nog steeds van toepassing. Oefenritten en trainingen  in clubverband met maximum 20 personen en rekening houdend met onderstaande richtlijnen zijn toegelaten.

2) aangezien cafés open zijn kan opnieuw gestart worden met  "Off Day" ritten, steritten en permanente ritten.  Denk eraan dat niet alle cafés open zijn . Het is dus aangewezen om vooraf te informeren of je daar terecht kan voor een eventuele stempel.

3) vanaf 15 juni zou het ook mogelijk zijn vanuit België weer te fietsen  naar Frankrijk en Nederland. Deze informatie is belangrijk voor de grensgebieden.

 

Er komen nogal wat vragen binnen van VBR clubs in verband met de verspoepeling van de maatregelen rond het fietsen in groep en via deze weg proberen we wat duidelijkheid te scheppen. 

Woensdag 13 mei, is de Nationale Veiligheidsraad (NVR) uitgebreid met de ministers-presidenten bijeengekomen. De NVR heeft op basis van het verslag van de experts van de GEES beslist om vanaf 18 mei fase 2 van het afbouwplan op te starten.  

Sporttrainingen en lessen buiten mogen starten, in aanwezigheid van een begeleider, met maximaal 20 man en met behoud van de fysieke afstand.  Maar het gaat dan enkel om "reguliere sporttrainingen en lessen in buitenlucht en in clubverband, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand wordt gerespecteerd en in aanwezigheid van een coach", benadrukte premier Sophie Wilmès (MR) op de persconferentie van de Veiligheidsraad. "Een fysieke voetbaltraining kan dus, een oefenmatch nog niet", legde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) achteraf nog eens uit. 

Donderdag 14 mei; Richtlijnen wielertoeristen rijden in groep vanaf 18 mei.
Wat zijn de richtlijnen voor wielertoeristen? (bron: sporza / HLN-VTM nieuws)
Terug naar de maatregel: buiten sporten mag voortaan met maximaal 20 personen en met een coach. Hoe moeten of mogen we deze richtlijn interpreteren?
 
Je moet altijd kijken naar de logica. Er moet begeleiding zijn, één persoon die verantwoordelijk is binnen een groep voor het naleven van de regels en voorwaarden: handhygiëne, afstand, ... Je moet iemand responsabiliseren die moet toezien op de naleving van de regels."
 
Naar de geest van de wet mag een pelotonnetje wielertoeristen dus weer de baan op? "Een peloton van 15 renners mag op de openbare weg. Daar kunnen ze de afstand respecteren. En dan moeten ze een wegkapitein aanduiden die moet nagaan of de regels worden gerespecteerd." Ook hier moet je je gezond verstand gebruiken. De logica is duidelijk: er moet iemand verantwoordelijk zijn die ook kan aangetikt worden als de regels niet nageleefd worden.

Concreet betekent dit:

  • Groep wielertoeristen mag maximaal uit 20 personen bestaan (wegkapitein/coach/trainer/verantwoordelijke inbegrepen).
  • De ritten vallen onder de noemer "Trainingen" Club klassementen zijn uit den boze !!
  • Alle deelnemers moeten lid zijn van dezelfde club. (deelnemers uit anders clubs of niet aangesloten deelnemers mogen niet meerijden want het gaat om een clubtraining)
  • Wegkapitein/Coach/Trainer/Verantwoordelijke aanduiden is verplicht (Voor vertrek aanduiden).
  • Wegkapitein/Coach/Trainer/Verantwoordelijke zorgt ervoor dat regels worden nageleefd.
  • Gezond verstand gebruiken! Dit betekent: zoveel mogelijk social distancing toepassen, geen bidons uitlenen, na de tocht direct naar huis,...

In ieder geval hopen we hiermee wat duidelijkheid te scheppen bij onze VBR clubs en hou het vooral gezond.

 

Met sportieve groeten,

Wilfrid Herremans

Voorzitter VBR

www.vbr-vlaanderen.be
secretariaat@vbr-vlaanderen.be